Нашите автори

Бисер Костадинов

Журналист, сценарист, съосновател и съсобственик на HighViewArt.com и MyFood.bg.

Бисер Костадинов