цветно

„Еми и Ани” – кракът на вратата. За да започнем заедно да търсим решения

Кратък филм на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за две момичета от уязвими общности с коренно различни истории беше представен на 11 март 2014 г. в резиденцията на посланика на Великобритания. Последвалата дискусия на тема „Визуалните изкуства като начин за превенция се фокусира около важните послания – превенция на отпадането от училище и ранните раждания, както и около начините, по които те успешно да достигнат до целевите общности.

Филмът „Еми и Ани” е създаден с активното участие на представители на ромските общности. Рисунките са на Асен Христов и са измислени и вдъхновени от децата и семействата, с които той е работил в Творческа работилница по прогрма на Семейно-консултативен център Шумен, част от проекта на УНИЦИЕФ „Семейство за всяко дете”. Гласовете са на Стефка и Фани от кв. „Надежда” в Сливен, музиката е в изпълнение на известния оркестър от същия квартал „Белите лебеди”. Изпълнителен продуцент е Венцислав Кирков от БАСП. Инициативата е подкрепена от Н. пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България, и от британските организации Comic Relief и The Tudor Trust.

Главната задача на творческия процес е била да повиши съпричастността и информираността на участващите в него млади хора. Готовият продукт ще бъде използван като отправна точка за генериране на дискусии както в уязвимите общности, така и сред широката общественост. Представянето на филма ще продължи в страната в рамките на различни образователни кампании и проекти на БАСП. Подобни творчески работилници по различни важни социални теми ще бъдат инициирани и в други области на страната с подкрепата на фондация ОАК.

По данни на Евростат раждаемостта в юношеските възрасти в България през последните години чувствително надвишава нормалните равнища за Европа. Средната възраст на напусналите училище с ниска степен на образование (до основно) в страната ни е най-ниска сред страните в ЕС – едва 14,3 години, като престоят на тези деца в училище е около 8 години – с почти 2 години по-кратък от периода за задължителната училищна възраст.
Cъбития

Мисъл на деня