цветно

13 характеристики на здравия човек

Снимка: Fotorech / Pixabay.com

Представяме ви 13 характеристики на здравия човек, посочени от психолога Ейбрахам Маслоу (1908–1970). Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Маслоу повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Според него, на здравия човек са присъщи следните черти:

1. Възприема по-добре действителността.

2. Приема себе си, другите и природата.

3. Спонтанен е.

4. Съсредоточава се върху проблемите (проблем-центрирано мислене) и начините за тяхното разрешаване.

5. Склонен е да се дистанцира и да се усамотява.

6. Има силна автономност и се съпротивлява срещу инкултурирането.

7. Присъщи са му повече свежест на преценката и богатство на емоционалната реакция.

8. При него се наблюдава по-висока честота на върховите преживявания.

9. Засилено отъждествяване с човешкия род.

10. Има по-добри междуличностни взаимоотношения.

11. Има по-демократична структура на характера.

12. Силно креативна личност е.

13. Готов е да прави промени в ценностната си система.

Мисъл на деня