цветно

Какъв е характерът на детето според последователността на раждане

Снимка: pxhere.com

Алфред Адлер, австрийски лекар и психоаналитик, разглежда развитието на детето в контекста на позицията, която то заема в семейството. Според него последователността на раждане на децата оказва силно влияние върху оформянето на идентичността им. Психологът определя четири позиции, които свързва с определен стил на поведение. Те не предопределят категорично личността на човек, но оказват влияние.

Според Адлер всяка позиция създава специфични проблеми, с които детето трябва да се справи.

Единственото дете

Когато първородното дете остане единствено в семейството, то има привилегирована позиция, която никой не оспорва. Но често това дете става несамостоятелно и зависимо от (майчините) грижи и обич. При него се наблюдава егоцентричност. Детето има нужда от напътствия и одобрение, не изгражда навици да защитава позициите си и като възрастен има проблеми в общуването.

Първородното дете

Докато е единствено, това дете получава цялото внимание и обич в семейството. Когато обаче се появи второто дете изведнъж светът му рухва. То трябва да свикне не само да дели вниманието на възрастните с новороденото, но и да приеме тежестта на това да бъдеш по-големият.

На детето се налага да се справя само в различни ситуации, да понесе бремето на чуждото доверие, че може и знае. Според Адлер първородното дете е консервативно, стреми се към власт и иска да бъде лидер. То следи редът да се спазва.

Второто дете

Второто дете винаги остава с усещането, че не получава всичко, което заслужава. Дълго е в сянката на първородното и непрекъснато се стреми да излезе от там, затова може да се развива по-бързо. То се чувства пренебрегнато и е възможно да се бунтува срещу това, да е ревниво.

Второто дете е много амбициозно и иска да покаже, че е по-добро или поне толкова добро, можещо и знаещо, колкото по-голямото. Водено е от стремеж към власт и превъзходство, но за разлика от първородното не е с усещането, че властта му се полага, а че трябва да я завоюва. В поведението на второто дете винаги се усеща състезателност.

Третото дете

Третото дете (или последното дете, ако има повече от три деца в семейството) също е в уникална позиция, която никой не оспорва. Обикновено то получава внимание и обич от всички. Тъй като останалите деца вече са самостоятелни, то получава най-много грижи. Но в същото време в очите на околните винаги е малко и това може да създаде усещане за непълноценност и желание непрекъснато да доказва, че е способно.

Най-малкото дето се старае да покаже всичко, на което е способно и да задмине всички останали. Ако не успее да го направи, то може да стане вместо амбициозно и взискателно, уплашено и нерешително.

Мисъл на деня