Цветно

Урок по щастие: Светът е огледало!

13 април 2018
Ако сам се съдиш и критикуваш - и другите ще те осъждат и критикуват. Ако сам си причиняваш болка - и другите ще ти причинят болка. Ако сам се лъжеш - и другите ще те лъжат. Ако сам си безотговорен пред себе си - и другите ще бъдат безотговорни към теб.
Предстоящи събития

Мисъл на деня