Цветно

Отъ жебата са нъ фмирисва

09 юли 2017
Адно время св. Бугродица мириснала адно китка и станала кормяста. И отъ била мума, га родила не рачила да зьомъ декянцину си. Врю людеть и жъвотнътъ я молили, ала та все не рачила. Най-сетя душла адна жеба с машку жепча на рабо.
цветно

Изхвърляте тези неща и веднага ще започнете да живеете по-добре

07 юли 2017
Случва се домът ни да е уютен и удобен, но в същото време се задъхвам в него. Не буквално, разбира се, но сме направили неотдавна ремонт, а нещо не достига. Китайците, които имат отговор за всичко,...