Цветно

цветно

Няма нищо сложно в остаряването. Това е неизбежно. Но израстването е въпрос на избор

13 март 2017
На една от лекциите професорът ни съобщи, че имаме нова колежка. В този момент усетих леко докосване по рамото. Огледах се и видях дребничка старица, която ми се усмихваше толкова открито и...