цветно

Св. св. Константин и Елена - християнство, езичество и исторически факти

Фрагмент от икона на св. св. Константин и Елена. Снимка: Brosen / Wikipedia

На 21 май Православната църква почита паметта на св. Константин и св. Елена - неговата майка. Константин е първият християнски римски император, който спира гоненията срещу християните и започва да подкрепя християнството. Смята се, че майка му Елена открива кръста на Христос.

С двамата светци се свързва езическият ритуал нестинарство, при който участниците танцуват боси върху жарава с иконата на Константин и Елена в ръце. 

Вижте повече любопитна информация за това кой празнува днес, какво означават двете имена, кои са историческите личности Константин и Елена, с какво се свързва нестинарството: 

Нестинарство

На деня на Света Елена и сина ѝ император Константин в някои места се танцува върху жарава (нестинарство). Според някои историци този обичай е свързан с езически ритуали, запазили се от времето на траките.

Въпреки че нестинарите играят върху жаравата с икона на св. Елена и св. Константин, обичаят никога не е признат от църквата.

Нестинарството представлява танц с боси крака върху жарава. нестинарките навлизат в огнения кръг, пресичат жаравата като натискат стъпалата си във въглените. Танцьорите танцуват, държейки украсената с цветя икона на светите Константин и Елена.

Нерядко изпадналите в транс правят предсказания. Постепенно танцът става по-бавен, движенията на нестинарите са по-спокойни и накрая танцът завършва. Когато приключи ритуалът, всички се хващат на Костадинското хоро за здраве.

Нестинарство се е практикувало само от "нестинарски" фамилии, но имало случаи, когато в транс изпадали и някои от присъстващите на обреда.

Обичаят е разпространен в началото на 20 век в няколко български и гръцки села в Източна Тракия. Гръцкото население от останалите в Турция села се изселва в Гърция през 1920-те и пренася със себе си и нестинарските обичаи.

В миналото е бил практикуван и в Беломорска Тракия, а днес е запазен само в няколко села в планината Странджа – Българи, Кости, Бродилово в община Царево. В България обичаят е запазен в автентичния си вид само в едно село в планината Странджа – Българи.

В Гърция нестинарството се практикува в няколко села в Егейска Македония, населени от потомци на тракийски бежанци.

През 2009 г. ритуалът е включен в Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство и в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство "Живи човешки съкровища – България".

Снимка: Wikipedia

Нестинари в с. Българи 

Cъбития

Мисъл на деня