цветно

Тест: Осъзнат ли сте?

Снимка: geralt / Pixabay.com

Миналото и бъдещето не съществуват, имаме само настоящия момент – с тази констатация би се съгласил всеки.

Същевременно вместо в настоящето, съзнанието ни по-често е в миналото (оценявайки случващото се през призмата на изминал опит, съжалявайки за пропуснати възможност или носталгично тъгувайки по вече отминалото) или в бъдещето (правейки планове и опитвайки се да предскажем какво ще се случи, за да съобразим с това действията си).

В това има голям смисъл и като цяло е полезно за нас, но често не ни позволява да изживеем това, което се случва тук и сега. А настоящият момент ни дава много възможности за творчество, промяна и израстване.

Нужно е само да се научим как да останем тук и сега, за да почерпим от потенциала на всеки обикновен ден. Защото пътят към удовлетворения, щастлив и торчески живот минава през ежедневното улавяне на преживявания, знание и умения.

Има различни дефиниции за "осъзнатост" (mindfulness), но ключовите аспекти са: фокусирано внимание към това, което се случва тук и сега, като възприемаме опита без да съдим, с отворен ум и любопитство.

С този тест може да проверите до каква степен сте осъзнат в ежедневието си:

Указания:

Следват 14 твърдения. Прочетете внимателно всяко едно от тях и оценете до каква степен се отнасят за вас. Използвайте скалата от 1 (почти винаги) до 7 (почти никога) и оценете колко често или рядко имате подобен опит в ежедневието си. Запишете си цифрата, която съответства на вашия отговор.

Отговорете според това, какъв наистина е вашият опит, а не според това, какъв смятате, че трябва да е. Бъдете спонтанни и откровени.

Снимки: geralt / Pixabay.com

Мисъл на деня