цветно

Тест: Осъзнат ли сте?

Снимка: geralt / Pixabay.com

Миналото и бъдещето не съществуват, имаме само настоящия момент – с тази констатация би се съгласил всеки.

Същевременно вместо в настоящето, съзнанието ни по-често е в миналото (оценявайки случващото се през призмата на изминал опит, съжалявайки за пропуснати възможност или носталгично тъгувайки по вече отминалото) или в бъдещето (правейки планове и опитвайки се да предскажем какво ще се случи, за да съобразим с това действията си).

В това има голям смисъл и като цяло е полезно за нас, но често не ни позволява да изживеем това, което се случва тук и сега. А настоящият момент ни дава много възможности за творчество, промяна и израстване.

Нужно е само да се научим как да останем тук и сега, за да почерпим от потенциала на всеки обикновен ден. Защото пътят към удовлетворения, щастлив и торчески живот минава през ежедневното улавяне на преживявания, знание и умения.

Има различни дефиниции за "осъзнатост" (mindfulness), но ключовите аспекти са: фокусирано внимание към това, което се случва тук и сега, като възприемаме опита без да съдим, с отворен ум и любопитство.

С този тест може да проверите до каква степен сте осъзнат в ежедневието си:

Резултати:

Сумирайте отговорите си и проверете колко осъзнати сте:
 
До 24: Не подхождате осъзнато в ежедневието си. Не умеете да се съсредоточите върху настоящия момент и да се откъснете от миналото и бъдещето. Концентрацията ви не е добра и това се отразява на продуктивността ви. Изпускате емоции и знание, които сякаш минават покрай вас.

Може да промените това чрез целенасочени ежедневни упражнения по осъзнатост. Упражнявайте се да насочвате вниманието си към това, което правите в конкретния момент, без да прескачате от тема на тема или от проблем на проблем. 

Между 25 и 46: Макар че в някои ситуации подхождате осъзнато, като цяло пропускате много от случващото се в ежедневието си, мислейки за други неща или правейки нещо на автопилот. Започнете с няколко ежеднени упражнения, които да ви помогнат да развиете навик за пребиваване тук и сега, с отворен ум и любопитство, без осъждане. 

Изберете дейност, която е част от рутината на деня ви - миене на зъбите, пиене на кафе, хранене. Опитайте се докато сте ангажиран с конкретната дейност да насочите цялото си внимание само върху нея, колкото и маловажна да ви се струва. 

Между 47 и 68: Обикновено забелязвате какво се случва в настоящия момент и не се разсейвате с минало и бъдеще. Умеете осъзнато да преминавате през повечето ситуации от ежедневието ви. Би било добре да доразвиете това си умение.

Обърнете внимание в какви ситуации сте склонни да се разсейвате, да автоматизирате дейността си, да оценявате случващото се чрез стереотипи и клишета. Когато откриете кога и какво ви пречи да бъдете осъзнат, ще можете целенасочено да промените поведението си. 

Над 69: Вие сте осъзнат човек, който успява да се фокусира върху случващото се и да извлече максимално от настоящия момент. Умеете да се радвате на живота, да гледате с широко отворени очи и това ви помага да изпитвате удовлетвореност от съществуването си.

Учите с лекота нови неща и успявате да подходите творчески към проблемите си. Осъзнавате, че пътят към целта дава повече, отколкото самата цел. Животът ви е богат на преживявания, нови знания и усъвършенстване на уменията. Споделяйте ги!

Снимки: geralt / Pixabay.com

Мисъл на деня