цветно

Тест: Осъзнат ли сте?

Снимка: geralt / Pixabay.com

Миналото и бъдещето не съществуват, имаме само настоящия момент – с тази констатация би се съгласил всеки.

Същевременно вместо в настоящето, съзнанието ни по-често е в миналото (оценявайки случващото се през призмата на изминал опит, съжалявайки за пропуснати възможност или носталгично тъгувайки по вече отминалото) или в бъдещето (правейки планове и опитвайки се да предскажем какво ще се случи, за да съобразим с това действията си).

В това има голям смисъл и като цяло е полезно за нас, но често не ни позволява да изживеем това, което се случва тук и сега. А настоящият момент ни дава много възможности за творчество, промяна и израстване.

Нужно е само да се научим как да останем тук и сега, за да почерпим от потенциала на всеки обикновен ден. Защото пътят към удовлетворения, щастлив и торчески живот минава през ежедневното улавяне на преживявания, знание и умения.

Има различни дефиниции за "осъзнатост" (mindfulness), но ключовите аспекти са: фокусирано внимание към това, което се случва тук и сега, като възприемаме опита без да съдим, с отворен ум и любопитство.

С този тест може да проверите до каква степен сте осъзнат в ежедневието си:

2. Чупя или разпилявам неща по невнимание, защото не съм съсредоточен или мисля за нещо друго

1 – почти винаги;
2 – много често;
3 – по-скоро често;
4 – колкото често, толкова и рядко;
5 – по-скоро рядко;
6 – много рядко;
7 – почти никога.

Снимки: geralt / Pixabay.com

Мисъл на деня