цветно

Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

Илюстраторът Мина Сундберг (Minna Sundberg) създаде инфографика, която показва родословното дърво на голямото семейство на индоевропейски езици, които днес са най-разпространените в света - обхващат около 443 езика и диалекта и се говорят от около три милиарда души.

Да разгледаме!

Илюстрации: Minna Sundberg 

Голямото семейство на индоевропейските езици. Важно уточнение: големината на лисото на даде език означава броят на хората, които го използват за роден

Европейският клон се разделя на три основни групи: славянски, романски и германски езици. Тук акцентът е върху славянската езикова група

Тук ясно се виждат германските корени на английския език

В Европа се говорят и два езика, които не са част от индоевропейското семейство:  1. Фѝнският език (финландски език) е един от основните угро-фински езици, които от своя страна са част от уралското езиково семейство. 2. Унгарският език е угро-фински език, нямащ нищо общо с останалите езици от Централна Европа. Като един от малкото модерни европейски езици, които не принадлежат на индоевропейското езиково семейство, той винаги е представлявал голям интерес за езиковедите. Говорен е в Унгария и от унгарските малцинства в седем съседни държави. Унгарското име за езика е magyar

Индоиранските езици образуват най-източната група от съвременните индоевропейски езици и са разпространени основно в Централна и Южна Азия, включително и Индийския субконтинент. Някои от тях са най-ранните писмено засвидетелствани езици от индоевропейски произход. Подгрупи: 1. Дардски езици; 2. Индоарийски езици; 3. Ирански езици 4. Нуристански езици

Мисъл на деня