дизайн

Ученето през погледа на архитектите

Безопасна училищна среда, съобразена преди всичко с учениците и учителите – това се стремят да създадат архитектите от Link Arkitektur, когато проектират сградата на Brinkskolan. Училището е разположено в предградие на Стокхолм и през 2016 г. отваря врати за 100 деца в предучилищна възраст и 400 ученика.

Средата в училище е „образователна“ в най-широкия мисъл на думата. Разположението на помещенията, обзавеждането им, изборът на материали и цветове са част от изграждането на тази среда, която насърчава играта и творчеството, предоставя пространство за спонтанни срещи и позволява ученето да се случва във формална и неформална обстановка. 

Изхождайки от философията, че всеки се учи от всеки, архитектите проектират разнообразни учебни среди – малки и големи, отворени и затворени, спокойни и провокиращи активност и т.н.

Ученето не се случва само в класната стая, само докато учителят преподава, само по учебната програма. Ученето се случва навсякъде, по всяко време и всеки човек и елемент от заобикалящата среда може да го провокира или подпомогне. 

Проектът на Link Arkitektur е изпълнен с акцент върху устойчивото развитие и получава най-високо отличие от Green Building Council.

Снимки: Link Arkitektur / Hundven-Clements Photography

Мисъл на деня