изкуство

"Под езика" или превръщането на кирилицата в идеограми

Графичният експеримент "Под езика" e посветен на кирилицата. Негов автор е Дамян Дамянов - художник, който работи в областта на плаката, книгата и илюстрацията, пощенската марка, калиграфията...

В "Под езика" Дамян Дамянов изследва и трансформирам познатите ни букви – от абстрактни графични знаци те се превръщат в идеограми. Всяка от тях подсказва или илюстрира по лаконичен начин значението на дадена дума. Думите, обединени под шапката на този проект, са 60.

Подобно на говоримите езици, "Под езика" се обогатява и развива – той започва като графичен експеримент, публикуван във "Фейсбук" през 2016 г. През тази година експериментът прераства в социален благодарение на 60 души – писатели, журналисти, художници, преподаватели и др., поканени от Дамян Дамянов.

Всеки от тях написва определение, интерпретация за някоя от думите. Дефинициите варират от речникови конструкции, афоризми, стихове до много кратки истории и импулсивни словесни реакции.

Колекцията прекроява границите на езика ни, изпъстрен с немалко чуждици, с думи с непреходно значение или такива с променен във времето смисъл, дори собствени имена, превърнали се в понятия.

Участието на личностите, които обясняват всяка от тези думи, илюстрира вавилонския свят на споделянето. В този свят всички разбираме, когато някой е казал нещо. Въпросът обаче е дали всички разбираме едно и също нещо.

Депресия

Това, от което страдат поне половината от приятелите ви, без значение дали някой е забелязал. Ако имате само един приятел, или Вие, или той/тя страда. Ако нямате нито един приятел, по-важната половина от Вас страда.

Кирил Златков, художник

Предстоящи събития

Мисъл на деня