Изкуство

Върнат към живота

14 септември 2021
Има произведения на изкуството, които, колкото и смущаващи да изглеждат, все още се срещат с безусловно признание. Хората никога не поставят под въпрос удължените форми на Ел Греко, простиращи се до небето. Нито критикуват изкривените маси в натюрмортите на Пол Сезан или квадратните многостранни фигури на Пикасо. Изкуство се приема от всички като част от нашата колективна културна памет.В настоящия период Кристо и Жан-Клод принадлежат към много тесен кръг художници, които се...

Мисъл на деня