Книги

Франсис Фукуяма: "Идентичност"

13 март 2019
Един от най-видните политолози на нашето време – Франсис Фукуяма, ни предлага в новата си книга провокативен анализ на съвременната политика на идентичността: на нейния произход, еволюция и последици за либералната демокрация и световния ред.
Предстоящи събития

Мисъл на деня