Ново

цветно

Не можем да искаме от другите да ни обичат по начина, по който ние искаме да бъдем обичани

13 декември 2017
Винаги искаме от другите отношение, каквото ние намираме за правилно. Създаваме връзки на базата на собствените си разбирания, опит и нужди. А какво ще се случи, когато тези на отсрещния не са същите?