цветно

7 признака, че детето е готово за първи клас

Снимка: Kidaha / Pixabay.com

Кога да изпратим детето на училище? Ясно е, че когато навърши 7 години. Или пък 6? Психологът Анна Бикова посочва 7 признака, която показват, че детето е говото (или не) да започне училище:

Важно е това да не става по-рано от момента, когато детето ще е психологически готово за обучение! Имаше период, в който се смяташе, че ако детето може да чете и пише, то е готово за училище.

Не е сигурно. Детето може да не умее да чете и пише, но психологически да е готово за училище. Но е възможно да бъде и обратното: може да пише, може да чете, но въпреки това изобщо не е готово за училище.

2. Умее да изпълнява задачи по образец

Детето е готово за училище, ако умее да изпълнява задачи по образец, може правилно да пренесе в тетрадката си най-простата графична декорация, свободно се ориентира в пространството на листа (горе – долу, дясно - ляво).

То използва уверено ножиците и молива, не се уморява да пише в продължение на 10 минути.

Умее да открива приликите и разликите между различните предмети. Умее да прави прости логически връзки между предметите и явленията. Може да обединява предметите в групи на основата на общи признаци. Способно е да запомня информация и да я преразказва.

Из "Учениците на "мързеливата майка", издателство "Колибри"

Снимка: Kidaha / Pixabay.com

Мисъл на деня