цветно

7 признака, че детето е готово за първи клас

Снимка: Kidaha / Pixabay.com

Кога да изпратим детето на училище? Ясно е, че когато навърши 7 години. Или пък 6? Психологът Анна Бикова посочва 7 признака, която показват, че детето е говото (или не) да започне училище:

Важно е това да не става по-рано от момента, когато детето ще е психологически готово за обучение! Имаше период, в който се смяташе, че ако детето може да чете и пише, то е готово за училище.

Не е сигурно. Детето може да не умее да чете и пише, но психологически да е готово за училище. Но е възможно да бъде и обратното: може да пише, може да чете, но въпреки това изобщо не е готово за училище.

3. Умее да общува с връстници

Детето е готово за училище, ако умее да общува с връстниците си, да установява приятелски отношения с тях, да се подчинява на приетото поведение в детските групи. То разбира, че има други, затова може спокойно да дочака реда си за препитване.

Умее да слуша съучениците си. Реагира адекватно на успеха или неуспеха на друго дете. Може да разбере гледната точка на другия, да погледне себе си и постъпките си отстрани.

Из "Учениците на "мързеливата майка", издателство "Колибри"

Снимка: Kidaha / Pixabay.com

Мисъл на деня