цветно

Какви са женските характеристики в мъжа и мъжките в жената?

Снимка: geralt / Pixabay.com

Ясното определение на любовта – какво е тя и какво не е – помага на човек да превъзмогне фантазиите си и да подходи реалистично.

С думите "мъжка" и "женска" се изразява не само различен граматичен род.
Мъжкият пол е в съотношение с универсалния мъжки принцип, а женският – с женската сила.

Мъжът излъчва активния принцип на Бог, а жената – пасивната, зачеваща сила на природата. Никой от двамата не превъзхожда другия, те са различни и трябва да се знае разликата.

Преди всичко мъжете и жените нямат изцяло мъжка или напълно женска характеристика, защото мъжете притежават само ¾ мъжка и ¼ женска енергия, а жените – обратното.

Какви са женските характеристики в мъжа и женските – в жената?

Мъжки черти в мъжа:

Активност
Гъвкавост
Откровеност
Нравственост
Самоконтрол
Интелигентност
Сигурност
Смелост
Духовност
Смиреност
Уравновесеност
Хармония

Още по темата:
Освобождаване от привързаности.

Книга "Как да управляваме емоциите си"

Снимки: geralt / Pixabay.com

Мисъл на деня