цветно

Корицата продава

Да, корицата продава. Този златен закон го знаят всички вестникари и собственици на списания. Има много грозни, пошли или копирани корици. Има и такива, които ни карат бързо да олекнем с няколко лева. Има и корици, които променят историята на медийния бизнес, дори на съвременната цивилизация. HighViewArt ви представя петнадесет от най-изумителните корици през последните 100 години.

Заслужава си да ги разгледате!

Cъбития

Мисъл на деня