изкуство

Изкуство върху канализационни шахти

Всяка община в Япония има запазен знак, който е изобразен върху всички канализационни шахти в административната единица.

Този запазен символ може да бъде открит в 1780 общини в страната на изгряващото слънце (или 95% покритие). Как да не се възхитиш на японците!

Снимки: S MORITO (MRSY on Flickr)

Osaka City

Мисъл на деня