изкуство

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Вече сме ви представяли саркастичните карикатури на художника Гундуз Агейев (Gunduz Agayev), осмиващи религиозния фанатизъм и полицеската жестокост по света. В новите си илюстрации той засяга темата за универсалните човешки права и справедливостта, като представя някои от световните лидери и тяхното разбиране за правосъдие.

Брутално или реално, това е виждането на художника за днешния свят.

Снимки: meydan.tv

Великобритания

Мисъл на деня