цветно

10 почерка на известни писатели

Снимки: buzzfeed.com

Ръкописното писане има своето очарование. Думи, покрити с книжен прах и с аромат на мастило, оживяват в историите, които ни разказват. Все още пазещи усещането за ръката на този, който ги е подредил на пожълтелия лист. Подшушващи за всички онези малко познати неща за човека, скрити в странните завъртулки, наклонените букви, подчетаните фрази, неразбираемите фигурки, надраскани набързо.

Какво можем да научим от почерка на някои от най-известните писатели за тях самите?

Графологията е науката, която изучава почерка и прави връзката с характера на човека. Тя позволява според почерка на един човек да се определят неговият ум, сила на волята, самооценка, емоционалност и много други неща.

Степента на оригиналност на почерка е свързана със степента на самобитност и неповторимост в характера на дадената личност. За да добием вярна представа за посочените особености, необходимо е писането да става на бял лист, без спомагателни хоризонтални редове.

Правите редове означават установено поведение и характер.

Възходящите редове (наклонени нагоре редове) - енергичност, деловитост, оптимизъм, подем и стремеж за постигане на определени цели.

Колебанията в хоризонталните редове (редът ту слиза надолу, ту се качва нагоре) говорят за колебливи натури, непоследователни в поведението си, с непостоянно настроение. Но тези редове означават и дипломатичност и гъвкава мисъл.

Дъгообразните редове са свидетелство за импулсивност, силни чувства, нетърпение, голямо желание и интерес към дадена дейност, но само в началото.

Низходящите редове означават понижено самочувствие, липса на енергия и воля, отчаяние, болест и др. Често предвещават нещастие и падение.

Когато буквите в началото на реда са едри, а след това стават дребни и редът добива вид на клин, това означава хитрост и прикритост.

Стегнатите и монолитни редове са знак за воля и решителност. Ако човек може да начертае с лекота няколко успоредни линии, това е сигурен белег за устойчивост. Тези линии са белег за разумност.

Ето как изглеждат почерците на едни от най-известните писатели:

Шекспир - редица изследвания на почерка на Шекспир показват, че начинът, по който пише английският поет, е старомоден и специфичен: например за думи като "spotless" и "darkness" Шекспир е използвал само едно "s", вместо две. Думи в минало време като "wrapped" и "blessed" пък завършвали на "t", вместо "d"

Мисъл на деня