цветно

Блага Димитрова: Не е възможно да бъдеш излишен на тоя свят

Снимка: pixabay.com / autumnviolet

Да се чувстваш нужен. Въпреки всичко. Да бързаш занякъде, да носиш нещо, да вярваш, че те чакат, че без тебе не могат, че се взират в далечината идеш ли.
Да изненадаш света с някакво откритие.

Но аз нищо не носех освен едно опетнено име. Никой не ме чакаше, никой не гледаше жадно към пътя, да се задам, не броеше минутите.

Скоростта, с която летях, се превърна в сух, безплоден вятър. Скорост, скорост към нищото, опустошителна като суховей. Целият ти досегашен живот пробягва мълнийно пред очите ти. Искаш да се вкопчиш в нещо, да се задържиш на ръба на пропастта.

Не е възможно да бъдеш излишен на тоя свят. И последният човек е нужен някъде, някому, за нещо.

Из "Пътуване към себе си", Блага Димитрова

Cъбития

Мисъл на деня