цветно

Днес ще стана такъв, какъвто бях

Снимка: pixabay.com / jill111

Днес аз ще изляза навън.

Днес всяко зло ще ме напусне.

Ще стана такъв, какъвто бях.

Ще усещам прохладния бриз по тялото си.

Ще имам тяло от светлина.

Ще бъда щастлив завинаги.

Нищо няма да ме спъва.

Ще вървя с красотата пред мен.

Ще вървя с красотата зад мен.

Ще вървя с красотата под мен.

Ще вървя с красотата над мен.

Ще вървя с красотата около мен.

Словата ми ще бъдат красиви.

Цял ден аз ще  вървя в красота.

Индианска молитвена песен

Мисъл на деня