цветно

Два дена, през които да не се тревожим

Свобода. Снимка: pixabay.com

Два са дните във всяка седмица, през които не трябва да се тревожим. Два са дните, през които трябва да сме свободни от страх и опасения.

Единият е вчерашният, с всички негови грешки и тревоги, недостатъци и грижи, болка и страдание. Вчера си е отишъл завинаги и е извън нашия контрол. Всичките богатства на света не ще върнат вчерашния ден.

Не можем да премахнем действието, което вече сме извършили. Не можем да заличим думите, които сме казали. Вчера е минало. Завинаги.

Другият ден, в който не трябва да се тревожим, е утре. Утре, с всички негови възможни несгоди и тежести, големи обещания и слабо изпълнение.

Утрешният ден също е извън нашия непосредствен контрол. Утрешното слънце ще изгрее, независимо дали в разкош или скрито зад маска от облаци, то ще изгрее. Докато това не стане, ние не участваме в него, защото още не се е родил.

Това ни оставя един ден – Днес. Всеки човек може да пребори един ден. Днес остава, когато ти и аз се отърсим от тежестта на тези две вечности – Вчера и Утре.

Не преживяванията днес карат човек да полудее, а разкаянието или горчивината за нещо, което се е случило вчера и страха от това, което утрешният ден може да донесе.

Затова нека живеем живота си в днешния ден!

Източник: positivespirit.net

Мисъл на деня