цветно

Как се става Бог?

Снимка: pixabay.com / Peckdolphin

Взирайки се в дълбините на Вселената, едно дете попитало Бога:

- Какво правиш Ти там?

И сърцето на детето чуло:

- Обичам!

- А ако обичам и аз, какво ще се случи?

- Ще станеш Бог!

Мисъл на деня