цветно

Лекувай болните места в своя ум

Снимка: pixabay.com / geralt

Една ученичка се чувстваше всеки път засегната когато я порицаваха за нейни грешки.

Един ден Парамахансаджи й каза:

Защо се противопоставяш на моите забележки? Не съм ли именно за тази цел тук? Моят гуру често ме порицаваше пред другите, но аз никога не му се противопоставях, защото знаех, че Шри Юктешвар искаше само да изкорени моето невежество.

Сега вече не съм чувствителен към критика. Повече няма болезнено чувствителни места в мен, които да ми причиняват болка, когато някой ги докосне.

Затова така често говоря за твоите слабости. Лекувай болните места в своя ум, иначе всеки път ще потръпваш, когато някой ги докосне.

Шри Шри Парамаханса Йогананда

Мисъл на деня