цветно

Микробиом и връзката му със стреса и затлъстяването

Снимка: pxhere.com

Проблемите с теглото са първите, на които сме склонни да обръщаме внимание. Защото са най-дразнещи, най-видими и обикновено са първите, които се появяват с влошаване на здравословното ни състояние. На емоционалното също.

В тази статия ще разгледаме случая, в който, въпреки здравословното хранене, понякога ни се случва да излезем извън баланс и да започнем да трупаме килограми.

Факторите на средата и балансът на микробиома определят здравето ни

Микробиомът не само има огромно въздействие върху нас чрез своите гени, но и повлиява гените, които вече носим.

Възможността да се модифицира генната експресия – да се отключват и блокират гени, да се определя кога и как да работят, се нарича епигенетика и това е една от най-вълнуващите нови сфери в науката и медицината.

Епигенетиката разглежда гените не като фиксирани единици, унаследена "даденост", определяща живота ни, а в зависимост от външните условия и начина на живот – хранене и добавки към него, сън, количество стрес и т.н.

С други думи, ние не сме заложници или галеници на съдбата от гледна точка на генетичния материал, предаден от родителите ни. Факторите на средата, в която живеем, и балансът на микробиома определят качеството на живот и здраве.

Нашите гени може също така да ни предразполагат към надебеляване. Както при диабета, в този случай различни гени участват в обуславянето на типа метаболизъм, а освен това и в няколко сложни взаимодействия. И отново – унаследените гени могат да бъдат отключени или блокирани.

Източник: Вдъхновения

Снимки: Pxhere.com

Cъбития

Мисъл на деня