цветно

Ошо: Животът принадлежи само на тези, които не се страхуват от това, което той им поднася

Снимка: pixabay.com

Животът принадлежи само на тези, които не се страхуват от това, което той им поднася. Приемете го като дар, бъдете благодарни, наслаждавайте му се, празнувайте го и когато ви дарят с нещо ново, наслаждавайте се и на него.

Понякога дори може да не разберете, че това е дар, понякога може да ви изглежда като проклятие, но всъщност животът никога не ви дава нищо друго, освен дарове. Проблемът е във вашето неразбиране.

Животът винаги ви дава благословии, как може да ви прокълнава? Ние му принадлежим, ние сме част от него - ако ние сме прокълнати, самият живот ще е прокълнат.

Но всъщност е невъзможно животът да бъде проклятие, той винаги е благословия, но нашите разбирания са дребни, а очакванията са многобройни. И ако нещо се случи не според нашите очаквания, ние го наричаме проклятие. Но не всички ваши очаквания са добри за вас, така че не се знае…

И най-сетне, когато човек става все по-зрял, той започва да хвърля поглед назад, в ретроспектива и с изненада установява, че всичко е станало точно както е трябвало да стане. Нямало е никакво проклятие… Всичко е било благословия.

Ошо

Мисъл на деня