цветно

Пет нетрадиционни училища по света

Училищата са предназначени да бъдат среда, в която учениците разширяват съзнанието си; среда, в която са стимулирани и възпитавани. Същевременно с това те трябва да са и място, което предоставя безопасност.

Но понякога реалността е далеч от стремежите, а върху училищата пада огромната отговорност да адаптират нуждите на младите хора – с различна степен на успех.

Тези пет нетрадиционни училища създават една нестандартна учебна среда в опита си да служат по-добре на днешната младеж.

Източник: Goodnet.org / Превод: Нели Средкова

Училище без учители, учебници и обучение

Име на училището: École 42

Местоположение: Париж, Франция

Как функционира: Училището за компютърно програмиране е създадено от милиардера Ксавие Ниел за ученици между 18 и 30 год. Тригодишната програма на обучение се състои изцяло от практическа работа върху проекти.

Работи се в малки групи от трима или петима участници. Няма формални учители, по-скоро училището насърчава взаимното обучение и използването на интернет за разрешаване на проблемите.

През 2014 г. около 70 000 души положили квалификационен онлайн тест, като приблизително 20 000 го издържали. От тях 4 000 били поканени да прекарат четири седмици в Париж, работейки интензивно върху определен проект. В края само 890 ученици били допуснати до обучение.

Мисъл на деня