цветно

Тест: Страдате ли от депресия?

Снимка: RondellMelling / Pixabay.com

Депресията е значимо заболяване, което засяга висок процент от населението и води до загуба на трудоспособност и влошаване на здравето. Депресията е и водеща причина за 128 000 самоубийства в Европа всяка година, по данни на СЗО.

Въпреки това тя често остава неразпозната и нелекувана, въпреки че е широко разпространена и засяга хора от всички възрасти. С този въпросник може да направите самооценка за депресия и тревожност по скалата на психиатъра Уилям Цунг:

Въпросникът съдържа списък от твърдения

Въпросникът съдържа списък от твърдения, които се отнасят до депресивните състояния. Прочетете последователно твърденията и определете колко често те описват начина, по който сте се чувствали през последните 7 дни. Не се замисляйте и давайте откровен отговор. Може да направите самооценка по четиристепенна скала. Запишете цифрата, която съответства на отговора Ви.

Снимка: Pixabay.com

Cъбития

Мисъл на деня