цветно

Тест: Страдате ли от депресия?

Снимка: RondellMelling / Pixabay.com

Депресията е значимо заболяване, което засяга висок процент от населението и води до загуба на трудоспособност и влошаване на здравето. Депресията е и водеща причина за 128 000 самоубийства в Европа всяка година, по данни на СЗО.

Въпреки това тя често остава неразпозната и нелекувана, въпреки че е широко разпространена и засяга хора от всички възрасти. С този въпросник може да направите самооценка за депресия и тревожност по скалата на психиатъра Уилям Цунг:

11. Мисля толкова ясно, както и преди.

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: TeroVesalainen / Pixabay.com

Предстоящи събития

Мисъл на деня