цветно

Тест: Страдате ли от депресия?

Снимка: RondellMelling / Pixabay.com

Депресията е значимо заболяване, което засяга висок процент от населението и води до загуба на трудоспособност и влошаване на здравето. Депресията е и водеща причина за 128 000 самоубийства в Европа всяка година, по данни на СЗО.

Въпреки това тя често остава неразпозната и нелекувана, въпреки че е широко разпространена и засяга хора от всички възрасти. С този въпросник може да направите самооценка за депресия и тревожност по скалата на психиатъра Уилям Цунг:

1. Чувствам се потиснат, мрачен и тъжен. 

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: darksouls1 / Pixabay.com

Предстоящи събития

Мисъл на деня