цветно

Тест: Страдате ли от депресия?

Снимка: RondellMelling / Pixabay.com

Депресията е значимо заболяване, което засяга висок процент от населението и води до загуба на трудоспособност и влошаване на здравето. Депресията е и водеща причина за 128 000 самоубийства в Европа всяка година, по данни на СЗО.

Въпреки това тя често остава неразпозната и нелекувана, въпреки че е широко разпространена и засяга хора от всички възрасти. С този въпросник може да направите самооценка за депресия и тревожност по скалата на психиатъра Уилям Цунг:

Резултати:

Нямате депресия - ако сумата от заградените числа срещу всяко от 20-те твърдения е под 40;

Имате лека депресия - при стойности от 41 до 47;

Имате умерена до тежка депресия - когато имате между 48 и 55 точки;

Имате тежка депресия - ако сте събрали над 55 точки.

Снимка: geralt / Pixabay.com

Cъбития

Мисъл на деня