цветно

В какво се състои тайната на успеха?

Снимка: pixabay.com / brenkee

Попитали един дзен майстор: В какво се състои тайната на успеха?

- Две думи - отвърнал той - правилни решения.

- Коя е тайната за вземането на правилни решения? - го попитали отново.

- Една дума - усмихнал се старецът - опитът.

- А къде е тайната за добиването на този опит?

- Две думи - въздъхнал дълбоко майсторът - неправилни решения!

Cъбития

Мисъл на деня