цветно

Всичко се корени в отношението ни към живота и начина, по който интерпретираме събитията

Снимка: pixabay.com / Tama66

Един човек си вървял по пътя. Изведнъж видял трима работници, които пренасяли камъни.

Попитал първия:

- Какво правиш?

- Печеля пари.

Попитал втория:

- Какво правиш?

- Влача тези проклети камъни.

Попитал третия:

- Какво правиш?

- Строя прекрасен храм.

Едно и също ли са правели работниците?

Всичко се корени в отношението ни към живота и начина, по който интерпретираме събитията.

Cъбития

Мисъл на деня