цветно

За мъжеството на мачото

Снимка: pxhere.com

Мачо е популярен термин, описващ типа мъжко поведение, характеризиращ се със следното:

  • гордост и суетност;
  • чувство за превъзходство над жените;
  • убеденост, че жените не трябва да имат същите права като мъжете;
  • различни критерии се прилагат при оценката на мъжа и жената;
  • убеждение, че жената е сексуален обект, служещ на мъжа за удоволствие;
  • стремеж да подчини жената – схващане, че жената трябва да се подчинява на мъжа и да бъде зависима от него;
  • жената се разглежда като нисше същество.

Мачо не е синоним на мъжественост, а точно обратното. Мачо е мъж, на който му липсват мъжки качества. Това е поза, маска.

Зад всеки мачо се крие личност с изявена женска страна. Хората сме енергийно цяло и липсата на една област се компенсира от нейната противоположност. Мъжкият мачо в основата си е женствен индивид, който подсъзнателно подозира този факт и отива в другата крайност, опитвайки се да играе ролята на свръх мъж. Той обаче не подозира, че това поведение издава истинската му нагласа.

Мачисткото поведение фактически разкрива женствения мъж…

Cъбития

Мисъл на деня