дизайн

Споделена градска мебел край река Марица

Снимка: Марин Кафеджийски

Пейки, маси, плотове и детски катерушки от дървесина са достъпни за ползване от за гражданите и посетителите на крайречната алея на река Марица. За направата им са използвани двадесет и четири дървени греди, преподредени по подобие на популярната игра с клечки микадо.

REstatica трансформира временна артистична инсталация, Natura Statica, част от програмата на "Пловдив 2019" - резиденция Адата, в споделена градска мебел на брега на река Марица. Проектът рециклира двадесет и четири дървени греди, като ги преподрежда в огромно микадо.

Концепцията за кръговата икономика, при която остатъчните материали са основна част за производството на нови продукти и преосмислянето на река Марица, като зелено място за отдих са сред основните акценти, които REstatica цели да развие.

Проектът се обръща към темите свързани с повторно използване на материали, архитектура, строителство, екология, дизайн, производство, изкуство и публична градска политика.

Кръстосаните греди са композиция от пейки, маси и барплотове, както и своебразна детска катерушка. Те са поставени на крайречната алея от северната страна на реката (между мостовете на бул. "Победа" и бул. "Васил Априлов"), с гледка към речното корито и хабитат на Марица.

REstatica е проект на ALHM collective, група от специалисти със сходни мироглед и ценностна система, работещи по разнородни проекти в сферите на архитектурата и приложните изкуства.

В екипа на проекта се включват Кунд Копадж, скулптор на оригиналната артистична инсталация, осъществена по време на Резиденция Адата през 2019 година, архитектите Валентин Денков, Иван Бонев и Ленко Михов и фотографът Марин Кафеджийски.

Споделена градска мебел на крайречната алея на река Марица e с публичен достъп за граждани и гости на града от 14 септември. Създадена е по проект REstatica, част от програма "Наследство" на Фондация "Пловдив 2019". Партньори по проекта са Spark, BG BE ACTIVE, Национален фонд "Култура".

Снимки: Марин Кафеджийски

 

Мисъл на деня