еко

Как да избираме устойчива морска храна

Снимка: PublicDomainPictures / Pixabay.com

Рибата и морските дарове са най-търгуваната стока в глобален мащаб. В резултат за последните 40 години световните запаси са намалели почти наполовина. В същото време Европейският съюз е най-големият пазар на морска храна на планетата, което прави нашият избор изключително важен.

Не е нужно да се отказваме от рибата и морските дарове. Важно е обаче да пазаруваме морски продукти, уловени или отгледани по начин, който запазва рибните ресурси и хората, зависещи от тях.

Какво застрашава рибата?

Свръхуловът е втората най-голяма заплаха за моретата и океаните след климатичните промени – за да задоволим глада си за морска храна, днес вадим повече риба, отколкото те могат устойчиво да осигурят. Стигнали сме до момент, в който морските екосистеми и много местни общности са изложени на риск.

Статистиката показва, че глобалното „производство" на риба възлиза на 171 милиона тона. А 33 % от рибните запаси в света са подложени на свръхулов. В същото време повече от 800 милиона души на планетата зависят от морските дарове за храната и доходите си.

Черно море е едно от най-забележителните регионални морета в света

Дълбоко повече от 2200 метра, то получава отточни води от басейна на реки с площ 1.9 милиона кв. км, което покрива около една трета от площта на континентална Европа. Единствената му връзка със световния океан е чрез дългия 35 км Истанбулски пролив.

Всяка година в Черно море се влива около 350 куб. км вода от реките на повече от двадесет държави. За съжаление, обаче рибата в него намалява с драстични темпове – и това не е локална, а глобална тенденция!

Препоръките на WWF

WWF ни помага в избора на устойчива морска храна. Препоръките са резултат от анализ на методите на риболов или отглеждане на рибата и ефектa им върху естествената среда.

Вижте кои риби да предпочитате и кои да избягвате, ако желаете да се храните устойчиво:

Цаца

Хапвайте цаца, но проверявайте произхода ѝ. Липсват данни за популациите ѝ в Черно море!

Защо тази препоръка?
Цацата се лови в смесен риболов заедно с херингата. Оценката на вида в Черно море е жълта, поради оскъдната информация за запасите. В североизточната част на Атлантическия океан редовно се правят оценки на запасите и риболовът се счита за устойчив.

Биомасата на запасите, способни да се размножават, намалява, но остава над прага, под който трябва да се вземат превантивни мерки. Риболовният натиск е екологически несъобразно висок, но се очаква запасите да се увеличат поради настоящия висок процент на рибите, които оцеляват до размножителния си период.

Риболовът е сравнително чист по отношение на съпътстващ улов и затова е малко вероятно да причини вреди на застрашени от изчезване, застрашени или защитени видове. Процентът на изхвърляне на улова се счита за пренебрежимо малък. От 2015 г. риболовът на малки пелагични риби се регулира от задължението за разтоварване на сушата.

Къде се среща?
Цацата е пелагичен вид морска риба и обикновено се среща в пасажи близо до брега. Понякога навлиза в устията на реките, особено малките, и може да понесе ниска соленост на водата. Мигрира много между места за хранене през зимата и места за размножаване през лятото.

Храни се с планктонни ракообразни. Достига дължина до 16 cm, като обичайната е 12 cm. Среща се в североизточната част на Атлантическия океан, както и в Средиземно, Адриатическо и Черно море.

Източник: WWF

Cъбития

Мисъл на деня