еко

Къща, изцяло покрита с трева

Тази резиденция, намираща се в Австрия, впечатлява не само с модернистичния си дизайн, но най-вече със зелената фасада, изследващата връзката между човек, природа и архитектура. 

Да видим!

Снимки: cuded.com

Мисъл на деня