изкуство

Абстракция, изразена чрез дигитално изкуство

Снимка: verticospuppets.com

Aмрей Хофстетер (Amrei Hofstätter) е немски дигитален творец, чиито произведения представляват геометрични халюцинации на свят, в който женски тела се свързват с форми и обекти. Резултатът са сюрреалистични хибриди, чиято единствена екзистенциална цел е да разкриват плът и дух пред лицето на абсолютната абстракция. 

В произведенията й ще откриете елементи на аниме, ритуали, магия и алхимична иконография върху интересен фон, които разкриват теми като човешките копнежи и травми. В тях желанието за трансформация е в конфликт със страха от провал.

В кибернетиката съществува концепция за крайно отрицателната реакция на човек към изкуствено създание в момента, в който границата между изкуствено и човешко се пресича. Със своите произведения Амрей изследва до каква степен вече чувстваме това отчуждение към самите себе си, нашата среда и нашите човешки тела.

Снимки: verticospuppets.com

Мисъл на деня