изкуство

Историята на изкуството като животни

Кришна Чавда (Krishna Chavda) е автор на каламбурна поредица от илюстрации, която показват някои от най-известните картини в историята на изкуството като животни.

Да видим!

Снимки: nanuillustration.com

Мисъл на деня