изкуство

Изток Vs. Запад – 17 разлики

Художничката Ян Лиу (Yang Liu) илюстрира по брилянтен начин културните и социални различия между източните и западни общества. Mинималистичните й картини са едновременно информативни, обобщаващи, иносказателни...

Ян Лиу е китайка. Първите 14 години от живота си прекарва в родината, а след това се установява в Германия, където в момента живее и твори.

P.S. - В лявата част (синьото квадратче) на всяка илюстрация са показани особеностите в поведението на западните общества, а в дясната част (червеното квадратче) – на източните.

Снимки: Yang Liu

Свобода на самоизява
Cъбития

Мисъл на деня