изкуство

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Художникът Гундуз Агейев (Gunduz Agayev), който вече отлично познавате от "Саркастични карикатури, осмиващи религиозния фанатизъм", продължава да иронизира недъзите на съвременното общество, насочвайки този път вниманието си към полицейските служители в страни, в които системно се злоупотребява с правата на човека.

Би било интересно да видим как ли щяха да бъдат изобразени българските полицаи в тази своеобразна класация.

Да видим!

Снимки: Gunduz Agayev

Полицията в Судан / Police in Sudan

Мисъл на деня