изкуство

Намерени в превода

Когато нещо се изгуби в превода, то този факт се дължи на проста грешка или на това, че във всеки език има думи (идиоми*), които не могат да се преведат на друг, без да се използват дълги описания и пояснения.

Новозеландската дизайнерка Анджана Ивер (Anjana Iyer) създаде забавната серия "Намерени в превода", опитвайки се да нарисува (обясни) значението на различни думи, които нямат точен еквивалент на английски език.

*Идиомът е вид устойчиво словосъчетание, чието цялостно значение не е изградено от значенията на съставящите го думи. Идиомите са свойствени за всеки език и не могат да се превеждат буквално на други езици.

Да видим как се е справила!

Снимки: 100daysproject.co.nz

Fernweh (German)

Мисъл на деня