изкуство

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Талантливият американски художник Корен Шадми (Koren Shadmi) показва в своите илюстрации някои от несъвършенствата на съвременния живот.

Вижте недъзите на днешното време и действителността, която ни заобикаля.

Снимки: korenshadmi.com / facebook.com/korenshadmiartist

Любовта в XXI век

Мисъл на деня