изкуство

Тоталитарна държава vs Консуматорско общество

Хрумвало ли ви е да направите логическа връзка между тоталитарната държава и консуматорското общество? Паралелите може да бъдат забавни, но и стряскащо точни.

Следващите шест илюстрации - комикси ни показват приликите между държава, в която властва терора и консуматорското общество, което се прекланя пред  трупането на материални блага.

Да видим!

Снимки: weknowmemes.com

Мисъл на деня