изкуство

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

Алекс Солис (Alex Solis) е художник и уеб дизайнер от Чикаго, САЩ, който създава серия от закачливи, но и полезни илюстрации, учещи ни на жестомимичения език, при който общуването се извършва не със звукови символи, а с помощта на жестове и чрез езика на тялото.

Жестомимичният език, който едновременното съчетава жестове с ръце, ориентация и движение на ръцете или тялото и мимика, се използва за изразяването на мислите на говорещия. Той обикновено се използват от общности на хора с увреден слух. Днес по света има стотици различни жестомимични езици.

За всяка една буква от жестомимичния език, Алекс Солис създава отделна илюстрация с животно, чието името започва с конкретната буква от латиницата.

Да видим!

Снимки: Alex Solis

A for Apple

Мисъл на деня