книги

Ейбрахам Маслоу: Самоусъвършенстването

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Ейбрахам Маслоу (1908–1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната психология.

Близо три десетилетия разработва своята теорията за самоусъвършенстването. Теориите на Маслоу за себеактуализацията и йерархията на човешките потребности са крайъгълният камък на съвременната хуманистична психология.

Той повдига въпроса за позитивната същност на човешката природа и нейния неограничен потенциал за развитие. Маслоу притежава уникалното умение да предава трудни философски послания със страст, точност и удивителна яснота и да разпалва у читателите творческо вдъхновение и мотивация за промяна.

Подбрахме за вас 12 негови прозрения, посветени на растежа, себеактуализацията и самоусъвършенстването:

1. Любовта не само възприема заложбите, но и ги актуализира. Отсъствието на любов определено задушава заложбите и дори ги убива. Личностното израстване изисква кураж, самоувереност, дори дързост, а нелюбовта от страна на родителя или партньора поражда обратното – съмнение в себе си, тревожност, чувство за незначителност и очаквания за присмех, а всички те потискат растежа и себеактуализацията.

Из "Към психологията на Битието", издателство "Изток-Запад"

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

Мисъл на деня